Vedfyring & Miljøet

Sola, skogen og samvittigheten


Litt enkelt kan vi si at energien i et trestykke stammer fra sola, og at ved derfor er en varig energikilde. Den mengden CO2 som frigis fra et trestykke som råtner i skogen, tilsvarer stort sett den mengden CO2 som frigis fra det samme trestykket ved forbrenning. 

Dvs. at fyring med ved er CO2-nøytralt, og i motsetning til fyring med olje, gass og lignende, bidrar ikke den brennede veden til drivhuseffekten, men det inngår derimot i et naturlig kretsløp. I de fleste land gjenplantes det mer og mer skog, slik at fremtidens energiforsyning blir sikret. Derfor kan du trygt tenne opp i ovnen samtidig som du fyrer miljøriktig.